МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 33

Уникален номер в регистъра на АОП: 9033390

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Плащания
  • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015