МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 28

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0001

Началната дата: 24.10.2014

Вид на поръчката: Открита процедура


Покана за ценово отваряне
 • Съобщение отваряне на цени - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2014
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 13 Януари 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016