МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 27

Уникален номер в регистъра на АОП: 9017575

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договорът е приключил на 23.10.2016 год.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Плащания
  • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
  • информация - Публикувано на: 05 Декември 2014