МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 26

Уникален номер в регистъра на АОП: 9018662

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договорите са приключили на 31.03.2015 год.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Плащания
  • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
  • информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
  • информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
  • информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
  • информация - Публикувано на: 16 Март 2015
  • информация - Публикувано на: 14 Април 2015
  • информация - Публикувано на: 05 Май 2015
  • информация - Публикувано на: 04 Юни 2015