МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 23

Уникален номер в регистъра на АОП: 9016503

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договорът е приключил на 22.12.2015 год. след сключване на нов договор.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
  • Плащания
  • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
  • информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
  • информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
  • информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
  • информация - Публикувано на: 16 Март 2015
  • информация - Публикувано на: 14 Април 2015