МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 22

Уникален номер в регистъра на АОП: 9017642

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договорите са приключили на 25.06.2015 г. след сключване на нови договори.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015