МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0017

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 17 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016