МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 134

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0006

Началната дата: 05.03.2020

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
  • Документация - Публикувано на: 05 Март 2020
  • Решение - Публикувано на: 05 Март 2020
  • Обявление - Публикувано на: 05 Март 2020
  • Образци на документи - Публикувано на: 05 Март 2020
  • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Март 2020