МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 134

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0006

Началната дата: 05.03.2020 16:18

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 18 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 18 Май 2020
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Решение - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Обявление - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Април 2020
 • Доклад - Публикувано на: 14 Април 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 14 Април 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 13 Май 2022