МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 113

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0023

Началната дата: 18.12.2018

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Март 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020