МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 111

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0021

Началната дата: 04.12.2018

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Покана - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Протокол - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 15 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020