МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 109

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0019

Началната дата: 30.11.2018

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Март 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Покана - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образци - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020