МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 108

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0018

Началната дата: 28.11.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 04 Юни 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2019
 • Договор - Публикувано на: 20 Юни 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юни 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Приложение към протокола - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Доклад - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 12 Юни 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020