МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 106

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0016

Началната дата: 26.10.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Април 2019