МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 105

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0015

Началната дата: 26.10.2018

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 19 Декември 2018