МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 4

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0008

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016