МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 101

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0011

Началната дата: 03.09.2018

Вид на поръчката: Публично състезание


Документация
  • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2018
  • Обявление - Публикувано на: 03 Септември 2018
  • Документация - Публикувано на: 03 Септември 2018
  • Образци на документи - Публикувано на: 03 Септември 2018
  • ЕЕДОП- образец - Публикувано на: 03 Септември 2018
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 28 Септември 2018
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за изпълнител - Публикувано на: 28 Септември 2018