МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 100

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0010

Началната дата: 23.07.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Обявление - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Документация - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Приложение - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020