МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 99

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0009

Началната дата: 21.06.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Обявление - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Документация - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Приложение - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Септември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 27 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Септември 2018