МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 98

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0008

Началната дата: 08.06.2018 08:46

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Образец на оферта - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Приложение - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 25 Юни 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Доклад - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020