МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 97

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0007

Началната дата: 22.05.2018 11:49

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Обявление - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Приложения - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Документация - Публикувано на: 25 Май 2018
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 31 Май 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Решения за прекратяване
 • Обявление - Публикувано на: 28 Септември 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение част 1 - Публикувано на: 11 Юни 2020
 • Изпълнение част 2 - Публикувано на: 11 Юни 2020