МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 95

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0005

Началната дата: 28.02.2018 11:29

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за сключен договор - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Документация - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Март 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 30 Март 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнение - Публикувано на: 22 Май 2019