МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 94

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0004

Началната дата: 21.02.2018 11:29

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Документация - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 23 Юли 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 23 Октомври 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019