МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 92

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0002

Началната дата: 22.01.2018 11:29

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Март 2018
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Покана - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Документация - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Списък на лекарствените продукти - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Доклад - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 09 Март 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019