МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 90

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0015

Началната дата: 12.12.2017

Вид на поръчката: Пряко договаряне


Документация
  • Решение - Публикувано на: 12 Декември 2017
  • Покана - Публикувано на: 12 Декември 2017
  • Документация - Публикувано на: 12 Декември 2017
  • Образци на документи - Публикувано на: 12 Декември 2017
  • Приключване и прекратяване
  • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2018
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 28 Декември 2017