МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 89

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0014

Началната дата: 11.10.2017

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 28 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 28 Декември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Документация - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Списък на изделията - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Покана - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Протокол 2 - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 23 Юли 2019