МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 88

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0013

Началната дата: 10.10.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Решение - Публикувано на: 12 Октомври 2017
  • Обявление - Публикувано на: 12 Октомври 2017
  • Документация - Публикувано на: 12 Октомври 2017
  • Образци на документи - Публикувано на: 12 Октомври 2017
  • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 12 Октомври 2017
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 05 Декември 2017
  • Доклад - Публикувано на: 05 Декември 2017
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Декември 2017