МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 88

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0013

Началната дата: 10.10.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 01 Февруари 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Обявление - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Документация - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 23 Юли 2019