МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 87

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0012

Началната дата: 09.10.2017

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 02 Януари 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 09 Октомври 2017
 • Обявление - Публикувано на: 09 Октомври 2017
 • Документация - Публикувано на: 09 Октомври 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 09 Октомври 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Съобщение до "Темпо- Травел" ООД - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Април 2019