МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 85

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0010

Началната дата: 29.08.2017

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за сключен договор - Публикувано на: 06 Ноември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Август 2017
 • Обявление - Публикувано на: 29 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 29 Август 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 29 Август 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Септември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 25 Септември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Декември 2018