МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 83

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0008

Началната дата: 28.07.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Обявление - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение 1 - Публикувано на: 09 Ноември 2017
 • Изпълнение 2 - Публикувано на: 29 Март 2019