МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 79

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0004

Началната дата: 01.06.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Обявление - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Обявление- продължение - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Документация - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Приложение - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Юни 2017
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение и обявление - Публикувано на: 15 Юни 2017
 • Документация след измемението - Публикувано на: 15 Юни 2017
 • Приложение след измемението - Публикувано на: 15 Юни 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 22 Август 2017
 • Доклад - Публикувано на: 22 Август 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Август 2017
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Октомври 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Ноември 2017
 • Договор - Публикувано на: 08 Ноември 2017
 • Договор - Публикувано на: 08 Ноември 2017
 • Договор - Публикувано на: 08 Ноември 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Ноември 2017
 • Договор - Публикувано на: 23 Ноември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 19 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 19 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 19 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 19 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019