МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 78

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0003

Началната дата: 09.05.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Септември 2017
 • Договор - Публикувано на: 13 Септември 2017
 • Договор - Публикувано на: 13 Септември 2017
 • Договор - Публикувано на: 13 Септември 2017
 • Договор - Публикувано на: 13 Септември 2017
 • Договор - Публикувано на: 13 Септември 2017
 • Договор - Публикувано на: 13 Септември 2017
 • Договор - Публикувано на: 13 Септември 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Септември 2017
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Обявление - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Документация - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Образци - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Приложение - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 11 Май 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Юли 2017
 • Доклад - Публикувано на: 25 Юли 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Юли 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Януари 2019