МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 77

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0002

Началната дата: 16.01.2017

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 30 Март 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Обявление - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Документация - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 30 Април 2018