МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 76

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0001

Началната дата: 11.01.2017

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 24 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 24 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 24 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 24 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 24 Април 2017
 • Продължение към договор - Публикувано на: 24 Април 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Обявление - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Документация - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Приложение - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Март 2017
 • Доклад - Публикувано на: 13 Март 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Март 2017