МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0002

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 12 Февруари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016