МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 64

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052364

Началната дата: 11.04.2016

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Приложение - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 60

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050121

  Началната дата: 04.02.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 59

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049889

  Началната дата: 27.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Документация
 • Заповед и документация - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 58

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049526

  Началната дата: 12.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • публична покана - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 56

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049205

  Началната дата: 22.12.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  ОТТЕГЛЕНА

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Заповед за оттегляне - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 54

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9047848

  Началната дата: 19.11.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Декември 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Документация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 51

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9045982

  Началната дата: 16.09.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 48

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044185

  Началната дата: 24.07.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 41

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039290

  Началната дата: 26.02.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038921

  Началната дата: 16.02.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Април 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата: 39

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038362

  Началната дата: 26.01.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Покана АОП - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Заповед за оттегляне - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата: 35

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9034808

  Началната дата: 17.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Публична покана - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 20 Ноември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 34

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033453

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • информация - Публикувано на: 08 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата: 33

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033390

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата: 31

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033194

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата: 32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033193

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 15 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9031521

  Началната дата: 01.12.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договорът е прекратен на 08.09.2015 год.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Септември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 30

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9031182

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Август 2014
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • информация - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • информация - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • информация - Публикувано на: 06 Март 2015
 • информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 31 Юли 2015
 • Вътрешен номер в системата: 21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9019510

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договорът е приключил на 01.11.2016 год. след сключване на нов договор.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9017575

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договорът е приключил на 23.10.2016 год.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • информация - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 103

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0013

  Началната дата: 17.09.2018

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Документация - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Октомври 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 10 Октомври 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 72

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0011

  Началната дата: 02.11.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Образец на ЕЕДОП - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Приложение - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 16 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 71

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0010

  Началната дата: 17.10.2016

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Документация - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Списък на лекарствените продукти - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • ЕЕДОП- образец - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Покана - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 69

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0008

  Началната дата: 04.08.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение на договор - Публикувано на: 12 Декември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 68

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0007

  Началната дата: 17.07.2016

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Февруари 2018
 • Вътрешен номер в системата: 67

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0006

  Началната дата: 15.06.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  прекратена

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Обявление - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Документация - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 66

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0005

  Началната дата: 03.05.2016

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 65

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0004

  Началната дата: 12.04.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Обявление - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Образци - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Приложение - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Съобщение за теглене на жребий - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 6 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Приложение към Протокол 6 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване 1 - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Решение за прекратяване 2 - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Март 2018
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 63

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0003

  Началната дата: 28.03.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Обявление - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Образци - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 25 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 06 Ноември 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 62

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0002

  Началната дата: 22.03.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Обявление - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Образци - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Информация - Публикувано на: 19 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 61

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0001

  Началната дата: 15.02.2016

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Обявление - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 02 Юни 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 02 Юни 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 57

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0013

  Началната дата: 29.12.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Вътрешен номер в системата: 55

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0012

  Началната дата: 18.12.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Образци - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение 1 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решение 2 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Авторент-1 - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Агарта-ЦМ - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Аквахим - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Арт транс медика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Б Браун медикал - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Бикомед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Възраждане- касис - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор ГЮС - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Елпак-лизинг - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Интергаленика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Истлинк България - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Лаб диагностика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Ливеда мед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Медитрейд - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор МТИ - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор РСР - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Софарма трейдинг - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Хелмед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2017
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранция - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Информация за гаранции - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 53

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0011

  Началната дата: 01.10.2015

  Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Обявление - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Документация - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Образци - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Покана за договаряне - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решение - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Договори - Публикувано на: 28 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 50

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0009

  Началната дата: 26.08.2015

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Документация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Обявление за договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 47

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0007

  Началната дата: 16.07.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Обявление- продължение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Образци - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 46

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0006

  Началната дата: 07.07.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 45

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0005

  Началната дата: 29.06.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Решение - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнители - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Договори - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0004

  Началната дата: 26.06.2015

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Покана - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Доклад - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Обявление за сключени договори - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 43

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0003

  Началната дата: 16.06.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за сключен договор - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Договор - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0002

  Началната дата: 26.05.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 14 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 14 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Договор - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 04 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 38

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0001

  Началната дата: 05.01.2015

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Обявление - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Решение - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 24 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Гаранция за Участие
 • информация гаранция - Публикувано на: 18 Май 2015
 • информация гаранция - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0004

  Началната дата: 01.12.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Решение АОП - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Списък на лекарствени продукти - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Отговор запитване - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Договори - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Ноември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 36

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0003

  Началната дата: 11.11.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Решение - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне ценови оферти - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи и решения - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранция - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0002

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 12 Февруари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 28

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0001

  Началната дата: 24.10.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Покана за ценово отваряне
 • Съобщение отваряне на цени - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2014
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 13 Януари 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0021

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Февруари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0017

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 17 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0009

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 16 Октомври 2017
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0008

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016